Chính sách bảo hành

PHẠM VI & GIỚI HẠN BẢO HÀNH

1. Các quy định bảo hành  chỉ có giá trị trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

2. Thời hạn bảo hành đối vớí sản phẩm  đèn còi  mới là : 12 tháng

3. Các sửa chữa, bảo hành phải được thực hiện bởi kĩ thuật viên công ty . Các kĩ thuật viên công ty sẽ tiến hành sửa chữa hoặc thay thế miễn phí các phụ tùng (chi tiết có thể tháo rời) được cho  là bị hư hỏng do khuyết tật của vật liệu hoặc lỗi sản xuất trong phạm vi giới hạn bảo hành .Tất cả các phụ tùng hư hỏng đã được thay thế bằng phụ tùng mới theo điều kiện bảo hành này sẽ trở thành tài sản của công ty